Opatření ředitelky mateřské školky

Mateřská škola bude od 1.3.2021 – 21.3.2021

UZAVŘENA

dle usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 200
O přijetí krizového opatření