ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

hýbánky


VESELÉ HÝBÁNKY
Pohybové aktivity – určeno pro nejmladší děti.

fletna


ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ
Základy správného dýchání a nácvik jednoduchých dětských písní na flétnu.


malá čarodějnice


CESTA DO POHÁDKY – dramatické hry a činnosti
podporující verbální i neverbální komunikaci.

předškoláciSPRÁVNÝ PŘEDŠKOLÁK (grafo – logo hrátky)
Aktivity zaměřené na grafomotoriku, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů.