ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ ČINNOSTI


VESELÉ HÝBÁNKY
Pohybové aktivity – určeno pro nejmladší děti.


ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ
Základy správného dýchání a nácvik jednoduchých dětských písní na flétnu.CESTA DO POHÁDKY – dramatické hry a činnosti
podporující verbální i neverbální komunikaci.SPRÁVNÝ PŘEDŠKOLÁK (grafo – logo hrátky)
Aktivity zaměřené na grafomotoriku, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů.