ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ ČINNOSTI


VESELÉ HÝBÁNKY
Pohybové aktivity – určeno pro nejmladší děti.
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ
Základy správného dýchání a nácvik jednoduchých dětských písní na flétnu.
ZÁBAVNÉ MALOVANÍ
Výtvarné tvoření podporující fantazii, sebevyjádření, relaxaci.ANGLIČTINA HROU
Zábavné seznamování s cizím jazykem.

Přílohy