Pravidla vzájemného soužití

SRDÍČKOVÉ  PRAVIDLO

 • Buď dobrý kamarád, o všechno se rozděl, nikoho nebij.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Neber si nic, co Ti nepatří.

„KOŠŤÁTKOVÉ  PRAVIDLO“

 • Uklízej po sobě.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

„KAPIČKOVÉ  PRAVIDLO“

 • Před jídlem si umyj ruce.
 • V umývárně udržuj sucho, rozlitou vodu po sobě utři.

„ŽELVIČKOVÉ  PRAVIDLO“

 • Ve třídě choď pomalu, běhat můžeš na hřišti.

„VŠEZNÁLKOVO  PRAVIDLO“

 • Každý den trochu pracuj, hraj si a tancuj, zpívej a maluj.

„MYŠIČKOVÉ  PRAVIDLO“

 • Myšky spolu mluví potichu, křičet můžeš na zahradě.

PRAVIDLO  ZVEDNUTÉ  RUKY

 • Když chceš něco říci, zvedni ruku a  naslouchej druhému.

Přílohy