SPOLUPRACUJEME

Spolupráce s partnery je pro naši mateřskou školu nepostradatelná. Má význam při zajišťování podmínek vzdělávání, finančního zajištění, organizaci a navazování vztahů i získávání zpětné vazby.

Spolupráce se zřizovatelem, orgány státní správy a s ostatními subjekty pomáhá naší mateřské škole při prezentaci na veřejnosti, která je základem pro dobrou image a zájem o školu.

Spolupráce s ostatními subjekty

ZŠ v České Vsi

 • návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
 • účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy ZŠ
 • beseda učitelek ZŠ s rodiči předškolních dětí „O školní zralosti“
 • využití sportovního areálu ZŠ
 • využití dopravního hřiště ZŠ
 • návštěva žáků ZŠ v MŠ se zábavným programem

Osvětová beseda v České Vsi

 • zajišťuje vystoupení dětí u příležitosti „Vítání občánků“, na Vánočních trzích, Velikonočním jarmarku a na oslavách „Dne obce“

ZUŠ v Jeseníku

 • návštěva koncertů v ZŠ

SVČ DUHA v Jeseníku

 • návštěva spojená s prohlídkou zvířátek a skleníků
 • exkurze hvězdárny
 • účast na korespondenčních přírodovědných soutěžích

DPS v České Vsi

 • návštěva seniorů v DPS s vystoupením dětí u příležitosti Vánoc, Tří králů, Masopustu
 • dar dětem od babiček (vyrobená ježibaba Božena)

Místní knihovna

 • návštěva knihovny spojená s besedou, prohlídkou a zapůjčením knih do MŠ

SDH v České Vsi

 •  nácvik požárního poplachu v mateřské škole, prohlídka hasičského auta,
 •  zkouška stříkání vodou z hadic

MKZ v Jeseníku

 • MŠ využívá nabídky MKZ (kino, divadlo)

PPP a SPC

 • na požádání PPP zpracováváme dotazníky pro děti, které jsou objednané k vyšetření
 • připravuje s SPC besedu pro rodiče předškolních dětí
 • SPC provádí depistáž řečových obtíží a doporučuje postup v logopedické nápravě

Lyžařská škola

 • zajišťujeme realizaci lyžařského výcviku, připravujeme dokumenty pro SKI školu v Jeseníku i pro rodiče přihlášených dětí

Zřizovatel

 • při zajištění financování mateřské školy
 • při plánování rozpočtu
 • při odstraňování havarijních událostí
 • při zápisu do MŠ
 • při výběrových řízeních