Opatření ředitelky mateřské školky

Mateřská škola je od 1.3.2021

UZAVŘENA

dle USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

až do odvolání.