Zapojili jsme se do projektu Se Sokolem do života

se sokolem do života

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na
tělesném rozvoji napříč českou populací.

V projektu s názvem Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby
si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a
zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako
rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb
jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami
provází postavičky zvířátek.

V každé věkové kategorii je kromě úkolů, které se plní v rámci hodin cvičení ve školce nebo
v Sokole, navíc přidaný úkol pro rodiče a děti, který je možné ze sešitu vytrhnout a donést si
ho domů. Díky tomuto domácímu úkolu, který musí rodiče s dětmi nacvičit, se snažíme do
projektového dění zapojit i Vás – rodiče a podpořit tak společně strávený aktivní čas a zájem
o to, co Vaše děti při cvičení dělají.

Díky Vašemu zapojení roste i motivace k pohybu u Vašich dětí a vzniká tak u nich kladný
vztah ke sportu a aktivně trávenému času společně s rodinou i do budoucna.

se sokolem do života
se sokolem do života

Přílohy