ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ ČINNOSTI


VESELÉ HÝBÁNKY
Pohybové aktivity – určeno pro nejmladší děti.
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ
Základy správného dýchání a nácvik jednoduchých dětských písní na flétnu.
KOUZELNÁ POHÁDKA
Dramatické hry a činnosti podporující verbální i neverbální komunikaci.ANGLIČTINA HROU
Zábavné seznamování s cizím jazykem.