Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2019/2020

se uskuteční v úterý 7. května 2019
od 9.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 16.00 hod.


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pro děti, které do 31.08.2019 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Z toho důvodu jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni své dítě zapsat do MŠ.